Янев Билд
Проектиране, строителство и ремонт на кабелни и въздушни линии, трафопостове и подстанции в град Варна